Hangi Çalışanlara Yatırım Yapmalı?

Bilginin, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin rekabet için önkoşul olduğu günümüz ekonomisinde şirketlerin en değerli varlıklarının çalışanları olduğunu sık sık duyuyoruz.   Gerçekten de, tepe yönetimden mavi yakalılara kadar her seviyede “doğru” çalışanlara sahip olmak başarı getiriyor.

Biliyoruz ki, hepsi değerli olan çalışanların bazıları diğerlerinden daha değerli.  İyi de, hangileri? Küçük bir şirkette bu sorunun cevabını bulmak fazla zor değil, ama şirket büyüdükçe, şirketin geleceğini oluşturacak çalışanları saptayabilmek için bir modele ve yönteme ihtiyaç var.

Bu noktada genellikle performans yönetim sistemleri gündeme geliyor.  Becerileri ve performansları yüksek çalışanlar otomatik olarak daha değerli olarak algılanıyor kariyer yatırımları bu elemanlarda yoğunlaşıyor.

Bu yaklaşımda gördüğüm ama formüle etmekte zorlandığım eksikliği, aşağıda link’ini verdiğim makale çok güzel tamamlamış:  Şirketi geleceğe taşıyacak elemanlarda aranacak birincil özellik performansları değil, şirket vizyonunu ve değerlerini ne ölçüde paylaştıkları.

Aşağıdaki kategorizasyon, yatırım yapacağınız elemanları saptayabilmeniz için gerekli çerçeveyi çiziyor.

w640

  • Şirket vizyonunu ve değerlerini paylaşan çalışanların becerileri de yüksekse, bunlar geleceğin liderleri.  Onlara yatırım yapın, geleceği onlar üzerine planlayın.
  • Becerileri yüksek, ama vizyonunuzu ve değerlerinizi paylaşmayan çalışanlarınız da sizin için değerli, ama bu grup sizinle uzun süre kalmayacak.  Kısa vadeli hedefler ve ödüllerle, alabileceğiniz en fazla katkıyı almaya çalışın.  Makalede bu gruba “Paralı Askerler” adı verilmiş, biraz acımasızca.
  • Asıl dikkat edilmesi gereken grup, vizyonunuzu paylaşmasına rağmen becerisi ya da performansı yüksek olmayanlar.  Bu takım oyuncularını göz ardı etme hatasına düşmeyin.   Şirkete bağlı, sizinle aynı vizyonu ve değerleri paylaşan insanları bulmak kolay değil.  Beceri eksiklikleri ise eğitimle giderilebilir ya da azaltılabilir.
  • Bu üç kategorinin dışında kalanlar, yani vizyonu paylaşmayan çalışanların becerisi düşük olanları ile yollarınızı ne kadar erken ayırabilirseniz, herkes için o kadar iyi.

Benim görüşüm, yüksek performanslı bireyleri kısa vadeli olarak kategorize ederken çok acele etmemek yönünde.  Özellikle gençlere, şirket vizyonunu, değerlerini benimsetmek için her türlü çabayı sarf etmek gerek.

Makalenin tamamı aşağıdaki linkte.  Başlığı ve asıl teması biraz farklı; anlattığım konulara sonlara doğru geliniyor.

WARNING: Vision & Values Can Kill Your Company