Genç Girişimciye Tavsiyeler – 6.1: Exit Üzerine Düşünceler – Hisse Satışı Neden, Ne Zaman, Nasıl Yapılmalı?

Amerikan usulü girişimciliğin nihai hedefi  olan “exit,” Google, Facebook gibi milyar dolarlık hikayelerin etkisiyle, popular kültürün bir parçası oldu.  “Exit” deyince herkes ne kastedildiğini anlıyorsa da yine de bir tanım yapalım:  Exit terimi, kurucuların ve ilk yatırımcıların hisselerini satarak paraya dönmeleri anlamında kullanılıyor.   Girişimcilerin çoğunun bu aşamaya kadar doğru dürüst para kazanmadığını da göz önüne alırsak, exit gerçekten önemli.   Ben bu konuyu geniş olarak ele alacağım ve farklı aşamalardaki hisse satışlarından da söz edeceğim.   Başlamadan önce, finansçı olmadığımı, şirket değerlemesi gibi teknik konulardaki bilgimin amatör düzeyde olduğunu, yazacaklarımın da bir girişimcinin deneyimlerinden ibaret olduğunu belirteyim.

İşe kuruluş aşamasından başlayalım.  “Fazla para göz çıkartır” başlıklı yazımda savunduğum gibi, işi olabildiğince az kaynakla kurmak, mümkünse işin kendisini çevireceği bir kurgu yapmak bence en sağlıklısı.  Ancak ne kadar minimuma da indirseniz, muhtemelen bir ilk yatırım gerekecek.  Kendi öz kaynaklarınız yeterli değilse, yatırımcı ortak bulmak durumundasınız.

Erken aşamada bulacağınız yatırımcı ortak büyük risk alıyor olacak.   Yatırımcı ortağın dışarıdan bir göz olarak riskleri hemen saptayacağından ve başarı şansına ilişkin iyimserliğinin sizden daha sınırlı olacağından emin olabilirsiniz.  Bu nedenle, erken safhadaki yatırımcı ortaklarınıza yatırımları karşılığında kayda değer miktarda hisse vermeniz gerekecek.

Hissedarlarınızı doğru seçtiyseniz ve yatırımcı ortağın katkısının paradan ibaret olmadığından eminseniz, bu fena bir şey olmayabilir.   Yatırımcınız, parasını yatırıp şirket hisselerini aldığında, artık o da sizin ortağınız.  O nedenle, yatırımcı ortağınızı iyi seçin.  Katkısı olmayacak, ya da tam güvenemediğiniz birine yüksek fiyattan hisse satmaktansa, dürüstlüğüne, tecrübesine güvendiğiniz, gerçekten ortağınız olabilecek yatırımcıyı tercih edin.  Doğru yatırımcının getireceği ilişkiler, fikirler, tecrübe, dayanışma, belki kritik bir anda yapacağı bir öneri, paradan çok daha değerli olacaktır.  Potansiyel ortağınızın işler kötüye gittiği bir anda nasıl davranacağını hissetmeye çalışın.  Size destek mi olacak, yoksa sizden önce panikleyip parasının peşine mi düşecek?  Bu aşamada yatırımcınız muhtemelen yakın çevrenizden gelecekse de, söylediklerim sadece şahıslar için değil, VC şirketleri gibi kurumsal yatırımcılar için de geçerli tabii ki.

Yeri gelmişken, hissenin ne kadar dikkatlice harcanması gereken bir kaynak olduğuna dikkat çekmek istiyorum.  Para, teorik olarak sınırsız; pratikte pek böyle olmasa bile.  Ancak hissenin bir sınırı var.  Şirketin %100’ünü dağıtabilirsiniz, %101’ini değil.   Şirketler ilk kurulduğunda para kıt olduğu, hisse bedava bir kaynak gibi göründüğü için, tedarikçileri hisse ile ödemek  gibi bir eğilim olabiliyor.  Para gerekliyse, kendinize gerçek hissedarlar bulun; muhasebecinizi, avukatınızı, web tasarımcınızı ortak yapmayın.

Kıt hisselerinizi gönül rahatlığıyla verebileceğiniz birileri varsa, onlar da şirket çalışanlarınız.  Başarınız çalışanlarınızın elinde.  Özellikle yeni kurulmuş bir şirketseniz, size inanan ve şirketin yeniliğinin riskini sizinle bir ölçüde paylaşan çalışanlarınız için şirket hisselerinin bir kısmını ayırın, bu hisselerin miktarını ve paylaşım yönetimini baştan belirleyin.   Anladığım kadarıyla yeni Türk Ticaret Kanunu opsiyon gibi enstrümanlara da imkan tanıyor ve manevra alanını genişletiyor.  Her koşulda, mali müşavirinize danışarak ilerleyin.

Birkaç yönetici ortak şirketi kurdunuz,  yatırımcı ortağa bir pay verdiniz, hisselerinizin bir kısmını da çalışanlarınız için ayırdınız.  Hisse hareketleriniz muhtemelen bununla sınırlı kalmayacak.  Şirketi büyütmeyi başarırsanız, şu nedenlerden ötürü yeni hissedarlara ihtiyaç duymanız muhtemel:

–          Şirketin büyümesini ek mali kaynakla desteklemek

–          Daha büyük işlere girebilmek için daha geniş bir finansal zemine kavuşmak

–          Büyüyen şirketinin, büyüyen risklerini kötü günlerde göğüsleyebilecek daha güçlü bir ortağa sahip olmak

–          Yeni pazarlara, yeni müşterilere erişebilmek

–          Güçlü bir ortakla pazara güven vermek

–          Nihai bir exit’in altyapısını hazırlamak

Yeni hissedara neden ihtiyacınız olduğunu net olarak belirleyebilirseniz, seçimi de o kadar doğru yapabileceksiniz demektir.  Belli bir büyüklüğe ulaşmayı başarmışsanız, bu aşamada kurumsal yatırımcılarla, kurumsal süreçlerden geçeceksiniz.  İleride exit ile ilgili yazacaklarım, bu aşama için de geçerli olacak büyük ölçüde.

Ara dönemde yapacağınız hisse satışı muhtemelen sermaye artışı şeklinde olacak.  Yani sizin hisseleriniz azalacak ve yeni para şirkete sermaye olacak.  Işler iyiyse ve yeni kaynak ihtiyacı sınırlıysa, belki kurucu hissedarlar veya ilk yatırımcılar da bu aşamada bir miktar hisse satabilir, ya da ilk yatırımcılar tamamen çıkabilir.

Şirketi birkaç ortak kurdunuz, hisselerin bir kısmını çalışanlara ayırdınız, yatırımcı ortağınıza hisse verdiniz; 3-5 yıl sonra yeni hissedarlarla sermaye arttırdığınızda hisseleriniz yeniden azaldı.  Hissenin ne kadar kıt bir kaynak olduğunu görüyorsunuz, değil mi?

Bundan sonraki aşama, nihai hisse satışınız, yani exit.  O da bir sonraki yazıya kaldı. J

 

Bu dizide yer alan tüm yazılar:

 

Genç Girişimciye Tavsiyeler – 1: “It’s the execution, stupid!”

 

Genç Girişimciye Tavsiyeler – 2: Fazla Para Göz Çıkartır.

 

Genç Girişimciye Tavsiyeler – 3: Muhasebeciniz ve Avukatınız En İyi Dostlarınız Olsun.

 

Genç Girişimciye Tavsiyeler – 4: İtibarınız Herşeyinizdir.

 

Genç Girişimciye Tavsiyeler – 5: Görünüşünüz Kimliğinizdir.

 

Genç Girişimciye Tavsiyeler – 6.1: Exit Üzerine Düşünceler – Hisse Satışı Neden, Ne Zaman, Nasıl Yapılmalı?

Girişimciler için Teşvikler – 1: TeknoGirişim Sermayesi Desteği Programı

Devletimizin girişimciler için sağladığı pek çok imkan var.  Ne yazık ki bunlara tek kaynaktan ulaşmak pek kolay değil, bildiğim kadarıyla.  Elime değişik vesilelerle bu bilgiler geçtikçe blogumda paylaşmayı planlıyorum.  Böylece hem bu bilgiyi biraz daha yaygınlaştırırım, hem de bir yerde biriktirmiş olurum diye düşünüyorum.

İlk örnek, TeknoGirişim Sermayesi Desteği Programı.  Bu desteğe başvurmuş ya da yararlanmış olan okuyucular katkıda bulunurlarsa çok yararlı olur.

Program ile ilgili dosyanın linki için tıklayın: TeknogirisimSermayeDestegi

Farklı desteklerle ilgili bilgi ve belgeleri eklemeyi sürdüreceğim.

Proje Yönetimi Üzerine Bir Deneme: Talep Edilen Değil, Gereken Çözümü Oluşturmak

Bu karikatürü daha önce görmüşsünüzdür sanırım.  Gerçek hayatta öyle örnekler yaşanıyor ki, karikatürdeki abartı hafif kalıyor diye düşünüyor insan.

Yazılım projelerinde tipiktir: Daha teklif aşamasından itibaren uzun analizler yapılır, raporlar yazılır; müşteri bu raporları onaylar, altına imza atar.  Görsel tasarımlar yapılır, onaylanır.  Ara prototipler gösterilir.  Ne var ki, gün kabul günü olduğunda, müşteri istediği ürünün bu olmadığına karar verir.  Proje yöneticisi  tasarım raporlarının, toplantı tutanaklarının altındaki imzalara dikkat çeker; ama müşterinin daha güçlü bir argümanı vardır: Kullanamayacağı bir ürünü teslim almasının anlamı yoktur.  Değişiklikler, ek bütçe ve zaman üzerinde tartışılır ve üretilenle ihtiyaç arasındaki mesafe çok fazla değilse bir hal yolu bulunur.

Yazılımın doğası gereği nihai ürünü gözünüzde canlandırabilmek, spesifikasyon oluşturmak kolay değil; ama bu sorunlu durumun yazılım projeleri ile sınırlı olduğunu sanmıyorum.  Sipariş üzerine ürün hazırlanan çoğu ortamda, az veya çok, benzer sorunlar olsa gerek.

Yukarıda tarif ettiğim senaryoyu sürekli yaşamış olan biri olarak, olası nedenler ve çözüm yolları üzerine çeşitli fikirler duydum.  Yazılımcılar, müşterinin ancak proje bitince ve nihai ürünü ilk defa kullanınca analize gerçekten kafa yormaya başladığını düşünürler.  Onlara göre müşteri, ya tembellikten, ya da ihtiyacını tam dillendiremediğinden, analize gereği gibi katılmamış, ancak kabul günü geldiğinde dikkatini sürece tam olarak vermeye başlamıştır.  Müşterinin görüşü ise farklıdır: Yazılımcılar, müşterinin ihtiyacının ne olduğunu anlayacak, onu yönlendirecek, hatalardan koruyacak uzmanlığa sahip olmalıdır.  Nihai ürünün bazı yönlerinin gerçek hayatla bağdaşmadığı müşteri için o kadar açıktır ki, yazılımcıların böyle bir ürün üretebilecekleri aklına bile gelmemiştir.

Bu açmazı çözebilmek için iki yol denenir: Müşterinin önüne nihai ürünün taslaklarını olabildiğince hızlı ve sık getirip, onu sürece katmayı ve analizi sürekli teyit etmeyi, iyileştirmeyi öneren iteratif yöntemler işe yarar mutlaka.  Diğer yol ise, projeyi bütçelerken hedeften bir miktar şaşma ve yeniden düzenlemeyi göz önüne alıp, zaman ve parayı buna göre belirlemektir.

Aşağıda linkini verdiğim makale, meseleye farklı bir açıdan bakmamı sağladı.  Zorluk belki de ilk tanımın ne kadar doğru ve eksiksiz yapılıp yapılmadığı değil; bundan daha derin.   Müşteri projenin bir sorununa çözüm olmasını istiyor.  Bu amaçla tasarlamaya çalıştığı çözüm, analize dönüşüyor.   Proje ekibi, bu çözümü tam ve eksiksiz gerçeklediğinde projeyi başarılı kabul ediyor.  Ancak, projenin gerçekten başarılı olabilmesi için analize konu olan çözümü gerçeklemesi değil; müşterinin sorununu çözmesi lazım.  Bu iki nokta arasında da kimi zaman küçük, kimi zaman büyük bir fark var.

Öyleyse bu açmazdan çıkabilmek için, projenin kurgusunu toptan değiştirmek, proje ekibine hayata geçirilecek bir çözüm tarifi değil, çözülmesi gereken problemi vermek gerek.  Örneğin, ihtiyaç stok maliyetini %10 düşürmekse, projenin tanımlanan amacı bu hedefi gerçekleştirmek olmalı; birilerinin bu hedefe ulaşmak için tasarladığı bir çözümü aynen hayata geçirmek değil.

Bu kurgu, bütün paradigmayı değiştiriyor.  Proje ekibi çözümü kendisi arayacak, farklı denemelerle yolunu çizecek; belki ilk düşünülenden çok başka çözümler üretilecek.  Stok maliyeti düştüyse, proje tartışılmaz biçimde başarılı olacak; nihai ürünün uygunluğu hedefe olan yakınlığı ile ölçülecek.

Bu yaklaşımı uygulamak yapısal olarak kolay değil.  Bir tanıma karşılık fiyat almak; tanımlanan çözümün tesliminde ödeme yapmak basit ve anlaşılır bir süreç.   Bir soruna birlikte çözüm aramak, farklı disiplinlerden gelen kişilerin gerçek bir takım olarak çalışması ve güvene dayalı, açık bir ilişki demek.  Bu terkibi tutturabilmek şirket içi projelerde bile kolay değil; iki veya daha fazla şirket söz konusuysa iyice zor.  Ama başarılabilirse, ortaya sadece müşterinin isteğini yerine getiren değil, derdine gerçekten deva olan projeler çıkar.

Aşağıdaki makalenin çizgisi benim yazımla tam paralel değilse de bana ilham kaynağı oldu:

A Better Project Model than the “Waterfall”